Vooroordelen Paardenvlees

opdracht en uitdaging


Naar aanleiding van het paardenoverschot in Nederland en het paardenvleesschandaal. De informatie is verwerkt in een magazine.

Uitvoering


Aantal pagina's van de infographics (eigen werk)